Bạn đã hiểu chính xác bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì chưa?

Bạn đã hiểu chính xác bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì chưa?

Tra cứu bảo hiểm 16-08-2019, 02:00

Trong lĩnh vực bảo hiểm, ngoài bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm kinh doanh thì bạn đã bao giờ có cơ hội tìm hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?  Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH tự nguyện) […]

Tra cứu mã số BHXH và những lợi ích khi hiểu biết về BHXH

Tra cứu mã số BHXH và những lợi ích khi hiểu biết về BHXH

Tra cứu bảo hiểm 24-07-2019, 10:07

Là một phạm trù khác trongtuyển dụng bảo hiểm, việc tra cứu mã số BHXH (Bảo hiểm xã hội) sẽ giúp người lao động nắm được giá trị sử dụng của BHXH của mình. Bảo hiểm cá nhân là gì? Tại sao ai cũng nhất định cần có Bảo hiểm […]

Cách tra cứu bảo hiểm và những thông tin quan trọng không thể bỏ qua

Cách tra cứu bảo hiểm và những thông tin quan trọng không thể bỏ qua

Tra cứu bảo hiểm 11-07-2019, 04:21

Nắm được cách tra cứu bảo hiểm sẽ giúp bạn không bỏ lỡ những quyền lợi của mình thông qua các con số, thông tin… được in trên thẻ/sổ bảo hiểm. Các công việc của chuyên viên bảo hiểm là hướng dẫn khách hàng , tư vấn, tra cứu. Tìm […]